Zwolle, Nederland

info@voorwaardelijkgarantieinkomen.nl

Voorwaardelijk Garantie Inkomen,
Omdat Het Anders Kan!

Wetsvoorstel

VGI Voorwaardelijk Garantie Inkomen

Er is dus bij de overheid sprake van angst om vernieuwing door te voeren. Die angst kan nu plaats maken voor de noodzaak een nieuw stelsel op te tuigen te beginnen met het weglaten van de “ arbeidsbeperking” en het invoeren van een aantal nieuwe inkomens spelregels waarbij iemands beperking niet meer leidend is voor het recht op (financiële) ondersteuning.

Zo ontstaat wetgeving gebaseerd op vertrouwen die recht doet aan de capaciteiten van iedereen die hard nodig zijn om ons land weer een voortrekkersrol te geven op de arbeidsmarkt in het “post corona” tijdperk, waarin iedereen optimaal kan meedoen om een succes van van zijn leven te maken en verzekerd is van voldoende besteedbaar inkomen gebaseerd op de persoonlijke omstandigheden., kortweg het VGI, voorwaardelijk garantie inkomen.

Dit document is een bewerking van verschillende inkomensgerelateerde wetten en regels, door Durfhuis voorzien van commentaar en vervat in een nieuwe wet waarmee belemmeringen van de oude regelgeving zoveel mogelijk zijn weggenomen en het belang van de mens voorop staat, niet die van het systeem.

Verouderde regels hebben we weggesneden en daar waar een begin was gemaakt met vernieuwing hebben we zoveel mogelijk geprobeerd daarop aan te sluiten. In tegenstelling tot de bestaande polderwetgeving hebben we een koppeling gemaakt met de fiscale aspecten van werk en inkomen en gaat ons model tevens uit van departement overstijgende belangen.

De rol van de gemeente wordt een heel andere dan tot nu toe is bedoeld in het kader van de decentralisatie en hun controletaak is grotendeels komen te vervallen. De harmonisatie die zo ontstaat sluit aan op overblijvende wetgeving omdat de spelregels gelijk getrokken zijn (bruto / netto bedragen ).

Naar VGI in het kort

Het voorwaardelijk garantie inkomen kent uiteraard een wet wilt u hier meer over weten, heeft u opmerkingen, verbeteringen of ziet u belemmeringen? Laat het ons weten.

Lees Meer
De Wet VGI


Gezien hele wetteksten voor velen droge kost is, hebben we de kernpunten proberen te verduidelijken

Lees Meer

Welkom terug