Zwolle, Nederland

info@voorwaardelijkgarantieinkomen.nl

Voorwaardelijk Garantie Inkomen,
Omdat Het Anders Kan!

HET VGI

“We cannot solve our problems with the same
thinking we used to create them”

De kruitdampen zijn opgetrokken en de wereld kent een nieuw normaal. Achter de schermen is hard gewerkt aan nieuwe voorwaarden voor een toekomstbestendige basis voor financiële stabiliteit.

De crisis heeft ons geleerd dat er met minder geld meer gedaan zal moeten worden maar heeft ook laten zien dat voor veel uitdagingen andere oplossingen denkbaar zijn dan die we oorspronkelijk voor ogen hadden.

Een wereld van vertrouwen, ruimte voor gezond verstand en een overheid die zichzelf reduceert tot faciliterende gesprekspartner.

Zo is een efficiënt inkomensgarantie systeem ontstaan ter vervanging van de oude processen die al 30 jaar geleden hun uiterste houdbaarheidsdatum bereikt hadden. Het sociaal vangnet wat ooit de Participatiewet was wordt zo de basis van een nieuwe economisch model waarin iedereen ongeacht de persoonlijke omstandigheden kan groeien en dat in plaats van vangnet het fundament van alle andere maatschappelijke en economische ontwikkelingen vormt.

Welkom terug