Zwolle, Nederland

info@voorwaardelijkgarantieinkomen.nl

Voorwaardelijk Garantie Inkomen,
Omdat Het Anders Kan!

AOV en Fiscaal Inkomen

Voor iedereen één systeem

Transparant uitvoerbaar fiscaal inkomen (TUFI).

Wisselende inkomens, verschillende betaalmomenten zorgen voor nog redelijk veel fouten met het fiscale inkomen en inkomens verrekeningen met een uitkering als voorliggende voorzieningen. Ook de toeslagen als huur- en zorgtoeslag, kind gebonden budget zorgen voor menige terugvorderingsproblematieken.
Dat inkomstenverrekeningen met de uitkering niet geheel goed gaan, heeft te maken met de onduidelijkheid in trainingsmateriaal voor de consulenten werk & inkomen en de uitkeringsadministratie. Adviesorganisaties presteren het om met knip en plakwerk, werkwijzers te produceren en hiervoor trainingen te geven aan de ambtenaren, dit terwijl de werkwijze niet wordt getoetst aan wet- en regelgeving of gerechtelijke uitspraken.

 

Het is dan ook een ernstige zaak, dat artikel 31, 32, 34, 45, 52 en 58 Participatiewet geregeld worden miskent. Ook ontbreekt het veelal aan inzicht in de werkwijze van de computersystemen en weet men veelal niet wat de computer uitspuugt op de postkamer.

Dan hoeven we al helemaal niet te beginnen over de fiscalisering van de bijstand en de conflicten omtrent de WW uitkering!
Er dient een transparant systeem te komen, zodat iedereen het snapt en de uitvoerbaarheid drastisch verbeterd om zo een zo transparant mogelijk systeem te krijgen. Oftewel het bruto belastbaar maandinkomen dient op vrij eenvoudige wijze te kunnen worden vastgesteld.

Betaaldatum

Betaaldatum inkomen: Voor iedereen de 24e van de maand

Lees Verder
Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek (gaat van netto resultaat af)

Lees Meer
AOV voor ondernemers


Dit is dus al geregeld via de belastingen op gelijkwaardige wijze als iedereen!

Lees Verder
Algemene heffingskorting versus burgerbijslag

Gezien iedereen individueel recht heeft op deze Algemene Heffingskorting, zouden we deze kunnen opheffen

Lees Meer
Bankrekening

Om gebruik te maken van toeslagen is het verplicht om gebruik te maken van een bankrekening bij de Volksbank, hierop stort de overheid alle toeslagen, bijslagen en VGI. Uw werkgever of uzelf als ondernemer bent verplicht om hierop ook uw inkomen te (laten) storten.

Lees Verder
Bijslag
Toeslagen als kinderbijslag wordt per maand i.p.v. per kwartaal uitbetaald.

Lees Meer
Vrijlating

De vrijlating op het VGI is 30% van het gerealiseerde inkomen, waardoor werken altijd loont! Dus 70% wordt van het gerealiseerde inkomen wordt verrekend met het VGI.

Lees Verder

Welkom terug